CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HỢP PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG CKD

- 4KA219-06-B-DC24V

- Sensor switches SW-T2H

- Sensor Model: SW-TOH

- SCA2-00-40B-350

- SCA2-CA-40B-150

- SCS-LN-200K

- SCS-LN-140K

- SCS2-LN-CB-200B-400-Y

- SCS2-LN-CB-140B-300-B1CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ:

LÊ THỊ THÚY HÒA

Mobile : +84 126 500 5470
+84 0916 608 404
Email : troly.hpinter@gmail.com

===========================================
HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: