cho Z=24
m=3
2p=4
kiểu đồng khuôn lớp và 2 lớp.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: