Bạn nào trợ giúp mình về các ký hiệu trong bản vẽ này được không,thanks you :)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: