Em có bộ Lưu Điện Santak cắm nguồn cho lưu điện nhưng đầu ra không có điện áp và cũng không có đèn báo ai biết trợ giúp em với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: