Mọi người cho mình hỏi tại sao máy bơm chìm khi bơm còn mới tốc độ đẩy của nó mạnh,cột nước vươn lên rất cao,nhưng khi quấn lại bơm đó khi bơm cột nước dường như giảm đi 1/3,chẳng hạn giếng 20m bơm khi còn mới nước bơm đây lên được nhưng khi máy hỏng bơm quấn lại đưa xuống giếng không thể đây lên được.mong anh em tư vấn cho mình nguyên nhân với,làm nghề mà không biết nguyên nhân thấy áy náy trong người quá...mình đã làm mấy cái bơm chìm nhưng toàn thất bại...

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: