Mình đọc tài liệu của bảo vệ khoảng cách F21 có nhắc đến vùng Z1, Z1B.
Vậy cho mình hỏi Z1B là vùng gì?
Thanks !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: