ngoài hệ số cof phi của lưới (bỏ qua vấn đề quá tải hay các vấn đề khác ) thì còn những thành phần nào làm ảnh hưởng đến công suất của máy phát điện ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: