Mọi người cho mình hỏi.
MBA 22/0,4kv của chổ mình bị mất 1 pha C.Đồng hồ hiển thị Uab=7,5kv,Ubc=22kv,Uac=13kv,còn phía 0,4kv hiển thị: Ua=110v,Ub=220v,Uc=113v.Trong khi chờ điện lực vào xữ lý thì bên mình vẫn vận hành bình thường, một số phụ tải pha A và C dừng hoạt động chỉ dùng các phụ tải pha B.Cho mình hỏi vận hành mất pha lâu dài có ảnh hưởng đến tuổi thọ và đặc tính kỹ thuật của MBA không?
Cảm ơn mọi người nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: