Bán máy phay CNC Moriseiki MV40
Fanuc OMC
HT: 800-400
BT40 - 8000 v/p

Liên hệ: O913O45386
Cnc2nd@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: