Ai biết thì giúp mình với. Trong quá trình mình cài thông số trên Driver Mitsu ( AC Servo) MR-J2S. Lộn hết cả lên, giờ mình không biết làm sao? Ai biết thì giúp mình với.... Thank nhiều nha.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: