Tình hình là e đang làm đồ án về so sánh hai hệ thống lưới điện trung áp giữa Italia và Việt Nam. Bác có có kinh nghiệm chỉ cho em là mình làm như nào (hay là các bác có tài liệu gì không a) . Đa tạ lắm lắm

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: