Hiện tại bên mình đang có một số công trình của nhà nước (cầu, trường học, nhà ở xh...)
Bên phía CDT yêu cầu các vật liệu sử dụng phải đạt hợp quy hợp chuẩn để có thể nghiệm thu được với Sở.
Vậy các bác cho em hỏi vật liệu nào thì bắt buộc phải có hợp quy hợp chuẩn và vật liệu nào thì không cần, và điều này được quy định trong quy định,tiêu chuẩn nào.

Hiện nay thì em tìm hiểu được 2 quy định có liên quan vấn đề này là :
- QCVN 16:2011/BXD
- QCVN 4: 2009/BKHCN
Trong đó nó qui định các vật liệu sau là bắt buộc:
- Ống PVC dùng cho nước cấp
- Cáp điện

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: