Ai có tài liệu con biến tần POWTRAN PI7600 1R5G3 380v 50-60Hz cho đc 1,5kww 3,7A có thể gửi cho mình qua đây được không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: