tìm sự trợ giúp thì chẳng ai buồn trả lời .thấy các tiền bối toàn đi vắng và cũng chẳng thèm trả lời những câu hỏi rễ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: