Chúng tôi đang có một số biến áp đo lường kiểu tụ điện của Compton Greaves Ltd. loại CVE 145/ 650/50, nghi ngờ bị chạm đất cuộn thứ cấp.
Chúng tôi muốn sửa chữa chúng nhưng tìm trên mạng không thấy có đơn vị nào đăng thông tin cho việc sửa chữa loại này.
Vậy mong được mọi người giúp đỡ có thể sửa chúng ở đâu trên miền Bắc.
Xin chân thành cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: