Chào ACE,

Cty TVGS khi kiem tra hos so nghiem thu cua tui thi ho phan hồ sơ không hợp lê do su dung tieu chuan thiết kế chứ không phải tiêu chuẩn lắp đặt.

Nhờ ACE giúp cho 01 danh sach cac tieu chuan dung cho việc nghiem thu lắp đặt he thống ME.

Cảm ơn ACE nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: