có cái máy phát điện 8.0 kva 1 pha chạy xăng .mạch cuộn phát của nó như hình vẽ.các bạn có thể đọc nguyên lý làm việc của mạch đó cho mình với,tác dụng và nguyên lý của từng thành phần.(nếu như hình vẽ bỏ cuộn phát kích nhỏ đi thì có những ảnh hưởng gì không ?).cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: