Các bác giúp em trường hợp này với ạ.
Nhà bạn em ở chung cư, điện vào là 3 pha dùng At C20, sau đó tách 1 pha ra chia pha cho các thiết bị.
có 1 con At C16 sử dụng cho bếp từ công suất 7,5kW, trước khi vào bếp có qua ổn áp Standa 7,5kVA, nhưng em không hiểu sao khi đun bếp thì dòng trên ổn áp chỉ 15A.
Và quan trọng nhất là khi đang bật At 3p C20 mà bật At 1p C16 của bếp thì At 3p nhẩy ngay lập tức, và At 1p của bếp nhẩy như bị ngắn mạch. Nhưng nếu bật sắn At 1p của bếp sau đó bật at tổng thì ại dùng vô tư.
Các bác tư vấn cho em phương hướng khắc phục với ạ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: