Các bác giúp em câu hỏi này được ko ạ:
Thời gian tác động ngắn mạch của máy cắt và loại ngắn mạch có liên quan đến nhau ko ? cho từng trường hợp ngắn mạch 1 pha chạm đất, 2 pha chạm đất, 2 pha, 3 pha.
em cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: