Hiện tại e đang thực tập tại Viện Năng Lượng, vì là sv năm 3 xin thực tập sớm nên kiến thức hạn chế. Nội dung thực tập của e là tìm hiểu và vận dụng mô hình LEAP. Đây là một mô hình quy hoạch năng lượng, có ai biết và đã dùng rồi chỉ em với ạ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: