Cho mình hỏi tại sao khi đo điện trở một chiều cuôn dây máy biến áp lực thì nấc R1=R19, R2=R18....nhưng khi đo tỏi số thì điện áp lại giảm dần, nếu theo công thức thì tăng điện áp đầu ra thì số vòng dây phía sơ cấp sẽ giảm. Như vậy thì R1=R19, R2=R18...sẽ không phù hợp. do đó mình nghĩ nó chỉ liên quan đến chiều dòng điện và từ thông. Mình chưa tìm được công thức ai giải thích giúp mình với cảm ơn. trinh_thk@yahoo.com.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: