Một đường dây tải điện dài 150km, U= 220kv, điện trở trên mỗi pha của đường dây là 0.0035 ôm/km, điện cảm trên mỗi pha là 0.001H/km, điện dung của đường dây là 0.012x10^-6 F/km, bỏ qua điện dẫn, đường dây cung cấp cho một tải có S= 220MVA, cosphi=0,8(trễ). Điện áp là 215 KV, tần số 50Hz, dùng mô hình đường dây trung bình xác định điện áp, tần số, công suất đầu phát, độ sụt áp, hiệu suất truyền tải, và tổn thất công suất.
Mọi người ai có tài liệu, công thức tính cho mình với, cảm ơn mọi người nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: