Mấy anh chị cho em hỏi: em có công suất của các cuộn cao-trung-hạ của 1 MBA 3 cuộn dây lần lượt là 350 MVA - 350 MVA - 50 MVA.
Mã cuộn dây của MBA là YNynd5.
Em muốn tìm công suất giữa cuộn cao-trung , cao-hạ , trung-hạ thì phải làm thế nào ?
Em xin cám ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: