Hiện e có mạch dưới đây:
1. Giúp e phân tích sơ đồ khối của bộ điều khiển vòng kín vị trí động cơ một chiều kích từ độc lập với A chị
À còn Nếu điện áp nguồn cấp xoay chiều vào Bộ biến đổi trong sơ đồ trên thay đổi ( Giảm điện áp cấp ), phân tích qúa trình sẽ xảy ra với bộ điều khiển vòng kín vị trí động cơ một chiều kích từ độc lập nữa.
huuu

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: