Nhận thiết kế Scada theo yêu cầu của khách hàng.
Thiết kế scada cho plc Omron, Mitsubishi, Panasonic, Schneider, Siemens, Shinlin...
Liên hệ: 098 456 6067 www.phulongtech.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: