Chú ý: Thông báo Thực tập tốt nghiệp 06.07.10


Hiện nay tại phòng 107B3 đã dán thông báo mới về Thực tập Tốt nghiệp phần tại trường, có khác với thông báo đã được đăng trước đó. Mọi người lại phòng 107B3 xem kỹ thông báo về lịch học và danh sách nhóm.


--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: