Ace trong Webdien có ai biết hoặc có tài liệu phụ kiện đấu nối cáp ngầm hạ thế với cáp hạ áp vặn xoắn trên cột cho e xin với!
Có ace nào làm về cáp ngầm hạ thế luồn ống HDPE chôn trực tiếp trong đất cho e xin ít tài liệu vơi!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: