Cho em hỏi là giải thuật chương trình chính của wincc thì được viết như thế nào trên Powerpoint. Cho em 1 ví dụ điển hình với ạ. Em dò google ko thể tìm được nội dung gọi là "giải thuật chương trình chính của wincc".

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: