Mọi người cho mình hỏi có phần mềm nào giống như tử điển dịch các tiếng nước ngoài sang tiếng việt ( anh - việt) hỗ trợ cho ngành điện không? Tại vì mình đang sử dụng một số phần mềm chuyên ngành điện các linh kiện, thiết bị, ... toàn bằng tiếng anh... Kiến thức Anh Văn của mình thì nếu ai có phần mềm dịch hay ( có kèm hình ảnh ứng với tên thì tốt quá ) thì chia sẻ cho mình với! cảm ơn mọi người nha!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: