em đang sắp thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp, mà đang gặp phải một vướng mắt là làm powerpoint để thuyết trình...mấy anh ai đã từng làm pp thuyết trình về cung cấp điện cho 1 xưởng thì chia sẻ cho em biết với...mình đưa cách tính toán vô,hay đưa cả kết quả vào vậy? ai có file gửi cho em tham khảo với!!! em cám ơn!
"PP chỉ được 20slide đổ lại"

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: