tình hình là em gạp một vấn đề. bọn em có sử dụng về rơ le thời gian. mỗi khi vận hành thiết bị thì nó thường gạp vấn đề này. mới dùng thì nó hoạt động bình thường . nhưng dùng khoảng 30 phút. có lặp đi lặp lại nhiều lần. thì nó gạp vấn đề không hoạt động được. nó hoạt động không như mình điều khiển. em xem mạch thì nó rất có thể lỗi do role thời gian. có khi nào rơ le thời gian chân 5 8 khi mới ngắt điện nó vẫn còn đóng không, em chờ khoảng 10 phút thì nó lại hoạt động lại bình thường. em nghĩ rất có thể do cái chân đó. khi role ban đầu hoạt động bình thường nhưng khi mình cắt nguồn cho role thì chân 5 8 nó vẫn đóng không. chờ mọt time nó mới mở không. bác nào gặp truòng hợp đó chưa. .
PS : mình đã thay rơle. nó cũng mắc phải bệnh tương tự.
mong các cao nhân cho mình xin ý kiến

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: