Một dây dẫn bị cảm ứng điện trường có hiệu điện thế Vo sơ với đất. Một dây dẫn khác không bị cảm ứng câng bằng điện thế với đất. Nếu ta nối 2 dây dẫn đó bằng một sợi dây kim loại thì dây dẫn không bị cảm ứng có điện thế V. So sánh V với Vo?
A. V=Vo
B. V-Vo/2
c. V>Vo
D. X Vai biết cho mình đáp án với.đây là câu hỏi trắc nghiệm quản lý vận hành ptc1

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: