Các bác, các anh trên diễn đàn cho em hỏi chút về ký hiệu thiết bị, đánh số trên bản vẽ mình có một tiêu chuẩn nào quy định không ạ. Về ký hiệu trên bản vẽ thì em có được học theo TCVN rồi nhưng về đánh số, ký hiệu chữ cho thiết bị thì mình có tiêu chuẩn nào không ạ ?

VD : Chẳng hạn như rơ le trung gian x làm nhiệm vụ tổng hợp lỗi của động cơ (quá nhiệt, báo cạn...) thì em thường ký hiệu là Rth, xem một số bản vẽ em thấy họ ký hiệu là 86Xx ( chẳng hạn 86X2, với 2=số thứ tự động cơ).

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: