Tên: Trà Việt Toàn
Sn: 19/06/1989
Sđt: 01656031366
Email: traviettoan@gmail.com
Địa chỉ: thôn 4, Tam Thạnh, Núi Thành, Quảng Nam
Ngành học : Điện tự động- Trường ĐHBK Đà Nẵng
Xếp loại: Khá
Trình độ: Đại học
Kinh nghiệm: 2 năm
Muốn tìm công việc liên quan đến hệ thống tự động hóa trong khu vực các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các nơi ở xa thì xin cho phép em được phỏng vấn trực tuyến vì hiện tại em đang ở Quảng Nam.

Bên dưới là CV của em

http://www.data.webdien.com/free/dow...ddf97e13b92d84

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: