Có ai biết biến thế KDK Công suất nhỏ hay cấp cho mấy cửa hàng điện tử ở đâu k ?
Số là mua mấy cái 5a mà để k tải thấy nóng ,đem ra thì họ k đổi .Đến đó thuê họ quấn lại chứ vứt đi thì uổng .Hình như mấy cái này ở phía Cầu Diễn Hà Nội ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: