Dòng HMI thế hệ mới AK sử dụng:
CPU Cortex A8 800MHz
Bộ nhớ 256M FLASH / 512M DDR3
Color: 16,770,000

Communication ports:
Serial port COM:RS232/422/485
USB download port(USB Device)
USB Port USB Host
Ethernet port

Đặc biệt có thêm các chuẩn truyền thông: CAN, WIFI, 3G, Web Remote--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: