Các bạn giúp mình mạch này với.
Có 1 động cơ, 1 bít tông đẩy, 1 bit tông đè.
Ấn nút mở máy thì bit tông đè bắt đầu đè, động cơ quay, sau 2s bít tông đẩy mới đẩy. Bít tổng đẩy ra gặp công tắc hành trình thì dừng lại 2s rồi lại về, gặp công tắc hành trình sau thì mất điện toàn mạch. Tiếp tục mở máy bằng nút ấn. Ở trạng thái bình thường thì bit tông sau luôn tác động lên công tắc hành trình
Cảm ơn các bạn nhìu, mình bí ở chỗ bit tông về reset lại mạch quá

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: