delay:
mov r6,#0ffh
del2:mov r7,#0ffh
del1: djnz r7,del1
djnz r6,del2
[đây là o,3s thì 2s sẻ viết thế nào mong các bạn chỉ giúp]

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: