Ở mình đang lắp đặt cái MBA 35kv từ điểm nối sao ở cuộn thứ cấp đươc đưa tới tủ tiếp địa. Ở tủ này có một cục biến dòng theo mình biết nó để đo và kiêm tra khi máy bị lệch pha. Và 1 số cuộn điện trở mình chưa hiểu tách dụng của nó. Mong mọi người giúp đỡ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: