Mình đang làm đồ án điện tử công suất có chương mô phỏng sóng ra của mạch dùng circuit maker hoặc electronic workbench, bạn nào biết dùng thì help mình mô phỏng cái mạch này với !!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: