cho e hỏi các bác chút. cty e vừa bán điện cho cty thằng tây mà họ lắp công tơ 3 pha gián tiếp qua TI như sau: vì dây dẫn của họ nhỏ nên họ chập đôi 8dây thành 4 cặp= 4 pha (3lửa+1mát). cứ 2 dây đấu chập lại rồi luồn qua 1TI tương ứng đưa ra tải, nhưng khi đấu dây để lấy dòng qua TI thì họ chỉ trích ở một dây còn dây kia không trích. như vậy có ảnh hưởng gì đến việc đo đếm công tơ chính xác không?
giúp e nhé. em cám ơn
gửi thông tin vào hòm thư e nhé : hungthgt@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: