Cái của mình đang có là DML-802, hàng mới nguyên
Giá 3,000,000đ
Trong link là DML - 802B
http://www.minebea-mcd.com/en/product/i-amp/dml802.html

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: