Gửi tất cả các thành viên !

Xin giới thiệu với mọi người phần mềm " EPLAN Electric P8 " thiết kế bản vẽ điện rất mạnh.
Nếu nhưng ai đã từng thiết kế mạch điện cho một hệ thống điện thì đã từng vò đầu dứt tai vì việc chuẩn hóa địa chỉ đối chiếu, tạo bảng báo cáo (List thiết bị trong bản vẽ, list bản vẽ...), hay tạo thư viện thiết bị như Attomat, cầu chì, rơle trung gian/thời gian, động cơ....

Nay tất cả những vấn đó đã được giải quyết một cách cực kỳ đơn giản và hiệu quả với phần mềm " Eplan electric P8"

So với việc thiết kế bản vẽ điện cho các hệ thống điện điều khiển trên Autocad thì công lực của phần mềm này gấp rất nhiều lần. Chi tiết về sức mạnh của phần mềm này mời mọi người xem video

https://www.youtube.com/watch?v=T1Z9Akt1-3M

Ai có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng phần mềm này thì liên hệ với mình theo số : 0979 093 601 để được hỗ trợ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: