Mình có viết một hàm Matlab, khi hàm đó trả giá trị cho mình thì toàn ở dạng số mũ, chẳng hạn như này:
b =

(13^(1/2)/2 + 1)^(1/2) - (13^(1/2)/2 - 1)^(1/2)*i

Mình muốn nó hiện luôn ra dạng thập phân là b = 1.6741 - 0.8960i để nhìn cho dễ nhưng không biết làm kiểu gì, mặc dù mình đã thử vài lệnh như "format short" hay "format short e" cũng không được.
Mong có bạn nào biết chỉ giúp mình với!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: