cho mình hỏi nhà may thuy điện minh bi lỗi : TL inst trip conn side, TL inst trip opp side. có nghĩa là gì vậy?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: