Bạn nào rành về tụ điện cho mình hỏi chút. Mình cho 1 tụ điện thường (tụ không phân cực) được nạp đầy từ nguồn điện AC. Sau đó mình dùng đồng hồ VOM đo điện áp giữa 2 chân tụ ở thang đo DC thì thấy 2 chân tụ có phân biệt chân âm, chân dương rõ ràng, nghĩa là tụ đang mang 1 điện áp DC, không phải AC. Bạn nào giải thích giúp mình chuyện này không, vậy khi nào thì chân này dương, chân kia âm và ngược lại khi nào chân này âm, chân kia dương?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: