Quy định kỹ thuật Điện nông thôn 2006, trang 36 có đoạn:

"+ Tại các vị trí đỡ góc nhỏ, đỡ thẳng trên đường dây trung áp có trung tính cách ly đi chung với đường dây hạ áp dùng 2 cách điện đứng đặt dọc tuyến.
+ Trên các đường dây trung áp có trung tính trực tiếp nối đất đi chung với đường dây hạ áp cho phép dùng 1 cách điện đứng đỡ 1 dây dẫn"

Vì sao trung tính cách ly phải dùng 2 cách điện đứng, trong khi trung tính trực tiếp nối đất cho phép dùng 1 cách điện đứng ?
Mấy bác giải thích giúp em với ạ !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: