Cho mình hỏi: Trong sứ cách điện thì Chiều dài đường rò là gì? chiều dài cách điện gì? khác nhau như thế nào? cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: