Dọn kho cho ra đi
1. Thinkget

2. Schneider: TCCX1730LW

3. Idec: HG3C-CT53VFH2-B

Lh: 0908.557490

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: