hì có 1 bạn nhờ mình post hộ vài cái công thức cơ bản của máy điện 1 chiều
ta có công thức tính tốc độ động cơ 1 chiều như sau :
n=[U-(Ra.Ia+ #U)].60a/(pN.$)

hem có kí hiệu nên ghi tạm vậy nhé với

U điện áp phần ứng
Ra điện trở dây quấn phần ứng
Ia dòng phần ứng
#U điện áp rơi trên chổi than- cổ góp
2a : số mạch nhánh song song của dây quấn phần ứng
p số đôi cực từ
N : số thanh dẫn của dây quấn phần ứng
$: từ thông

hì , công thức đây nhé anh ppc 08 ^ ^
cảm ơn anh đã tham gia diễn đàn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: